Název družstva: Maestro club Kolovraty A

Kategorie družstva: Pořadatel [0]

Jméno a příjmení kapitána: Miroslav Sovják

Kontakt na kapitána: msovjak@gmail.com, tlf. 737219220

Datum přihlášení: 12.05.2017 11:24

Datum zaplacení startovného: 23.05.2017 06:52

Popis družstva: Domácí

Popis družstva: